محصولات

Sodium Sulphide (Na2S) Flake 60 +/- 2%

Sodium Sulphide (Na2S) Flake

Specification
Na2S   60+/-2%
Na2SO3 Less Than 2% wt
Na2CO3 Less Than 0.5% wt
Fe Less Than 30 PPM
Unsoluble Less Than 10 PPM
Density App 1600 kg/m3
Melting Point   90 °C
Colour   Yellowish

Sodium Sulphide (Na2S) Liquid 22%-32%

Sodium Sulphide (Na2S) Liquid

Specification
Na2S   20% - 28%
NaHS   2% - 4% wt
Na2SO3 Less Than 2% wt
Na2CO3 Less Than 0.5% wt
Fe Less Than 5 PPM
Unsoluble Less Than 10 PPM
Density App 1400 kg/m3
Colour   Lightly Red
Sodium Sulphide (Na2S) Solid 60 +2% -5%

Sodium Sulphide (Na2S) Solid

Specification
Na2S   60 +2% -5%
Na2SO3 Less Than 2%-5% wt
Na2CO3 Less Than 0.5% wt
Fe Less Than 30 PPM
Unsoluble Less Than 10 PPM
Density App 1600 kg/m3
Melting Point   90 °C
Colour   Red
Sodium Sulphidrate (NaHS) Flake 70% +/- 2%

Sodium Sulphidrate (NaHS) Flake

Specification
NaHS   66%
Na2S   < = 6% wt
Na2SO3 Less Than 2% wt
Na2CO3 Less Than 0.5% wt
Fe Less Than 30 PPM
Unsoluble Less Than 10 PPM
Density App 1500 kg/m3
Melting Point   55 °C
Colour   Brown
Sodium Sulphidrate (NaHS) Liquid 20%-40%

Sodium Sulphidrate (NaHS) Liquid

Specification
NaHS   18% - 36%
Na2S   2% - 4% wt
Na2SO3 Less Than 2% wt
Na2CO3 Less Than 0.5% wt
Fe Less Than 5 PPM
Unsoluble Less Than 10 PPM
Density App 1400 kg/m3
Colour   Lightly Brown
Sodium Sulphidrate (NaHS) Solid 70+/- 2%

Sodium Sulphidrate (NaHS) Solid

Specification
NaHS   66%
Na2S   <= 6% wt
Na2SO3 Less Than 2% wt
Na2CO3 Less Than 0.5% wt
Fe Less Than 30 PPM
Unsoluble Less Than 10 PPM
Density App 1500 kg/m3
Colour   Dark Brown